-

Våre prinsipp om tidleg innsats

Kva betyr tidleg innsats for oss som tilsette i Klepp?

Me skal:

  • Prioritera førebygging
  • Ha blikk for alle utviklingsnivå
  • Nytta kompetansen som er nærmast
  • Dela uro når ho oppstår
  • Gjer ein innsats som nyttar
  • Førebygga tilleggsvanskar

Du kan lesa meir om bakgrunn, forskingsgrunnlag og mål for tidleg innsats i denne stortingsmeldinga.