-

Aktuelle samarbeidspartnarar

Undervegs i «Tidleg innsats-arbeidet» er det fullt mogleg å drøfta saka med andre samarbeidspartnarar enn dei faste deltakarane. Slik bistand kan nyttast både ved oppstart og ved evalueringsmøter.

På denne sida finn du ei oversikt over kva og kven som er aktuelle samarbeidspartnarar, og kva dei ulike kan bidra med.

Kan bidra med

Kan bidra med

Kan bidra med

Kan bidra med

Kan bidra med

Kan bidra med

Kan bidra med

Kan bidra med

Kan bidra med